Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/platne/serwer23423/public_html/soltysowicka21.pl/wp-config.php on line 87
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - Sołtysowicka21 - Wrocław - Sołtysowicka21 – Wrocław
Warning: Undefined array key "mie" in /home/platne/serwer23423/public_html/soltysowicka21.pl/wp-content/themes/soltysowice/header.php on line 24
Odwiedź nas również na: Facebook Republika Wnętrz
X

Formularz

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

  1. administratorem moich danych osobowych będzie Republika Wnętrz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 23, 50-079 Wrocław (KRS numer: 0000637450);
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody;
  3. odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy Republiki Wnętrz odpowiedzialni za marketing i promocję;
  4. moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
  5. posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
  6. posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail biuro@republikawnetrz.pl;
  7. posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych;
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  https://soltysowicka21.insemto.pl/?id=XXXXXXX&id_abc=XXXXXXX